Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Felhasználási Feltételek hatálya, alapelvek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg a Toronya Viktor egyéni vállalkozó. (1088 Budapest, Rákóczi út 9., 57642398-1-42, a továbbiakban Szolgáltató) kizárólagos tulajdonában álló és a https://barberworld.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit.

Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalat felkeresi, azon keresztül időpontot foglal bármely szolgáltatásra, vagy feliratkozik a Weboldal hírlevelére.

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon. A Weboldal üzemeltetői mind a jelen Felhasználási Feltételekben, mind a Weboldalon „Barber World” néven is szerepelhetnek.

A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

Alapfogalmak

Üzemeltető: Toronya Viktor egyéni vállalkozó

Időpont foglalás: időpont foglalása a Weboldalon keresztül

Szolgáltatás: Hajvágás, borotválás, ajándékutalvány értékesítése

Weboldal: https://barberworld.hu és azoknak minden microoldala

A Weboldalon több időpont megtalálható, ezeket a Barber World határozza meg, Felhasználó a megadott lehetőségek közül választ időpont, helyszín és elérhetőség alapján.

Változó tényezők: A szolgáltatás időpontja, a szolgáltatást végző borbély személye kivételes esetben (pl. betegség, szabadság) változhat.

Időkeret: A Szolgáltató törekszik arra, hogy az előre meghatározott időpontban pontosan, az előre meghatározott időkeret/időtartam alatt teljesítse a szolgáltatást, azonban az időkeret esetenként változhat.

Lemondás: A Felhasználó a szolgáltatást megelőzően 2 órával jogosult a díjmentes lemondásra.

Készpénzes fizetés: A megrendelés oldalon kiválasztható a készpénzes fizetés. Ebben az esetben a Felhasználó a szolgáltatás helyszínén és időpontjában, készpénzzel fizet.

Reklamáció: A távozást követően reklamációt nem fogadunk el.

Viselkedési normák

A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételekor, és/vagy Weboldalon elfogadott viselkedés magában foglalja, hogy Felhasználó más felhasználókat faji, nemi, vallási, identitásbeli hovatartozásukban és emberi mivoltukban tiszteli, sem szavakkal, sem tettekkel nem sérti szándékosan vagy szándékán kívül.

Vásárlás

Időpontfoglalás, lemondás

 • Az időpont foglalást a Weboldalon a Foglalj időpontot! menüpontra vagy a Foglalj időpontot online widgetre kattintva lehet indítani. Miután felhasználó kiválasztotta  napot, borbélyt, szolgáltatást és időpontot, az adatok megadása után a lefoglalom gomb megnyomásával indíthatja el a foglalás folyamatát.
 • Az időpont foglalás véglegesítéséhez a Felhasználónak meg kell adnia a következő adatokat:
  • Név (vezeték, keresztnév)
  • E-mail cím
  • Telefonszám
 • A szolgáltatás igénybevétele kizárólag készpénzes fizetéssel lehetséges.
 • A sikeres időpont foglalásról a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti Felhasználót. A levél tartalmazza:
  • A szolgáltatás időpontját
  • A szolgáltatás helyszínét
  • A kiválasztott borbélyt
  • A foglalási nevet
 • Lemondás: Felhasználónak legkésőbb a szolgáltatás időpontja előtt 2 órával jelezni kell a +36 1 / 611 – 0878 telefonszámon, vagy a visszaigazoló emailben a LEMONDOM linkre kattintva amennyiben nem tud részt venni a szolgáltatások. Egyéb (Facebookon, más e-mailen, stb. történő) lemondást nem áll módunkban elfogadni. Ha Felhasználó az Esemény kezdőpontja előtt 2 órával nem jelzi lemondási szándékát, úgy azt nem áll módunkban elfogadni.
 • Foglalás módosítása: Foglalási értéket, a foglalást követő és/vagy megelőző időszakban történő promóciós ajánlat tárgyaként megfogalmazott kedvezmény mértékével utólagosan csökkenteni nem lehet.

Fénykép készítés

A foglalás véglegesítésével, továbbá a szolgáltatáson való részvétellel felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás helyszínén fénykép készülhet róla, melyet a Szolgáltató korlátozás nélkül felhasználhat.

Promóciók

 • A Szolgáltatónak joga van kedvezményeket adni a szolgáltatás eredeti árából. Ezen kedvezmények feltételeit egyoldalúan megváltoztathatja.
 • A Szolgáltató érdekkörét érintően Harmadik Fél is nyújthat kedvezményeket külön megállapodás alapján (pl. kuponakciók stb.), ez esetben azonban a Barber World nem vállal felelősséget az adott partner ÁSzF-e és Adatkezelése iránt.

Közösségi oldalak, marketing

A Weboldalt lehetőség van a Felhasználó Facebook vagy Instagram fiókjával összekötni. Amennyiben Felhasználó él ezzel a lehetőséggel, úgy részese lesz a Barber World közösségének az adott külső oldalon is, így felkerülhetnek az Esemény dokumentált anyagai (pl. fényképek) a közösségi oldalakra is, ahol Felhasználó beazonosítható lesz. Ismerősei, barátai látni fogják, hogy a Barber World közösség része.

A Szolgáltató szolgáltatásának időtartama alatt kép készülhet, melyet Barber World marketing célokra használhat fel. A Felhasználó a foglalás véglegesítésével, illetve a szolgáltatáson való részvétellel hozzájárul, hogy a róla készült képeket  a Szolgáltató pr- és marketingtevékenységében felhasználja.

Felelősség

A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem garantálja, hogy a szolgáltatás (ideértve a Weboldalt és minden hozzárendelt tartalmat, valamint az Eseményt) zavartalanul és hiba nélkül fog működni.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az alábbiakra:

 • Hibák vagy hiányosságok a Weboldalon vagy a szolgáltatás igénybevételekor
 • A szolgáltatás igénybevételekor vagy a Weboldalon bármely meghibásodás vagy a weboldal használatának megszakítása
 • A Weboldalon lévő tartalmak (pl. időpontok) elérhetősége
 • A szolgáltatás igénybevételét követően, a távozás utáni reklamációkért

Irányadó jog, felügyeleti szervek

A Szolgáltató és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Bármilyen kérdés vagy panasz esetén keress minket: info@barberworld.hu