A Borbély mesterség eredetétől a 21. századi Barber Shop-okig

Történelmünk során a borbély mesterség és ágazat mindig hullámzó tendenciát mutatott világszerte. Sokszor fénykorát élte, sokszor hanyatlott.

De ez minek is köszönhető?

Ehhez vissza kell utazni az időben egészen az ókorig. Források alapján, a borbély mesterség először a császárkori Rómában ért el számottevő népszerűséget, majd később a birodalom bukásával populációja elenyészett és a mesterséget a szerzetesek vették át fokozatosan. Mint sokan hallhattátok már, a borbélyok nem szimplán borotválással, haj és szakállvágással foglalkoztak, hanem elsősorban kisebb sebeket, műtéteket láttak el és hajtottak végre, nem beszélve a foghúzásról.  1230-ban IX. Gergely pápa eltiltotta a szerzeteseket a vérontással járó orvosi segítségnyújtástól és ismét leágazott az borbélyoknak. A XIII. században elterjedt a borotvált arc viselése, újra fénykorát élte a borbély szakma, amelyet már nem a szerzetesek végeztek. 1770 körül megjelent az első biztonsági borotva, mely csak 1880-ban kapott szabadalmat, ez szintén a Barber Shop-ok visszaesését eredményezte.

A borbély szakma történelme Magyarországon 

Hazánkban a XIII. században jelentek meg az első borbélyok, borbélyműhelyek. A borbélykodás alapvetően a sebészkedésről szólt. A mohácsi csata utáni időkben megnövekedett a kereslet a borbélyokra és a csatákban felcser szerepet töltöttek be.

A borbélyokra megnövekedett kereslet azt eredményezte, hogy a mesterség nagyon felhígult ezért főként ,,botcsinálta” borbélyok foglalatoskodtak. Innen is ered a közmondásunk ,, Se írja,se szelencéje, mégis borbéllyá teszi magát”.

Akkoriban már tudták, hogy szükséges ennek egy keretet adni, képzést biztosítani. Létrejött 1583-ban a sárospatakiak céhe, ahol az oktatást is tartották. Néhány feltételt és rendeletet össze is gyűjtöttünk érdekességképpen:

 „[Rendeltetett], hogy az borbély-mesterré leendő jó erkölcsű, jámbor életű és az borbélymesterségben jól tanított és forgott legyen, hogy megtudgyon orvosolni olyan nyavalyákat, amelyek gyógyítása az ő mesterségéhez illik, azaz tudgyon sebeket és fakadásokat gyógyítani, tudgyon kelevényeket és külömb-külömbféle daganatokat meggyógyítani, tudgyon kenő ireket jól csinálni.”

-„Fő és szakáll beretválástól semmi bizonyos taxa nem jár, hanem az milyen az beretválkozó személy és annak tehetsége, tehát olyan [fizetést] ad; sokszor pedig ingyen is elég borotválkozik.”

-Hogy megélhessenek, persze hadakoztak a konkurrencia ellen. A kontárokat a céh már a maga erejével is kordába szoríthatta, a fürdős-mestereket is sikerült a városi tanácsokkal fokozatosan eltiltani a borbélykodástól, az urak konvenciós borbélyai ellen azonban nem tehettek semmit.

Az idő elteltével a fent felsorolt néhány meghatározás és feltétel klasszisokkal eltér a ma megszokottól. 🙂

Napjaink Magyarországa és a borbély/barber szakma, Barber Shop jelentése

A borbély szakma az 1900-as évek végére gyakorlatilag kihalt az országban, ez többnyire az aktuális divatnak is köszönhető, megszűnt a szakállviselet, megjelentek és elterjedtek a biztonsági borotvák. Férfi fodrászok vették át a helyüket.

A 2010/11-es évben Magyarországot is elérték a Barber Shop-ok /borbély szalonok. A szakáll divatba jöttével megnövekedett a kereslet a borbélyokra.

A Barber Shop hullám, valójában csak 2013-ban tetőzött és gomba módon elkezdtek kinőni a Barber Shoppok Budapesten majd vidéken is. Különböző cégek és vállalkozások az angol eredetű felkapott Barber Shop elnevezést adták üzletüknek, különböző szó kombinációval, mely sokakat még a mai napig összezavar.

Ha több üzlet nevében megtalálom a Barber Shop szavakat az egy, azonos céget jelent?

A válasz nem.

A Barber Shop angol eredetű, mely magyarul borbély üzletet jelent. Tehát, ha találkozunk például Áron Barber Shop-al és Tamás Barber Shop-al az nem jelenti azt, hogy azonos üzletláncról beszélünk, nem összekeverendő.